New Detail

Suomalaisten kulutus ulkomaanmatkoilla kasvaa tasaisesti – kiinalaiset, amerikkalaiset ja saksalaiset tilastojen kärjessä

05/07/2016

 • Suomalaisten ulkomaanmatkailu on tasaisessa kasvussa – vuonna 2015 suomalaiskotitalous käytti ulkomaanmatkailuun keskimäärin 3484 euroa, vuoteen 2025 mennessä kulutuksen ennustetaan kasvavan 25 prosenttia
 • Ruotsalaiset kuluttivat Visan tutkimuksen mukaan ulkomaanmatkailuun viime vuonna yli kaksinkertaisesti suomalaisiin verrattuna, keskimäärin 8937 euroa per talous

Helsinki, 4. heinäkuuta 2016 – Visan hiljattain teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten ulkomaanmatkailuun käyttämät summat ovat tasaisessa kasvussa. Suomalaisten ulkomaanmatkailukulutuksen ennakoidaan tutkimuksen perusteella kasvavan vuoden 2015 4 miljardin euron kokonaiskulutuksesta 25 %, saavuttaen 5 miljardin euron kokonaiskulutukseen vuoteen 2025 mennessä.

Oxford Economicsin toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin Visa-kortinhaltijoiden ulkomaanmatkailutottumuksia, jotka yhdistettiin tutkimusaineistossa kulutustottumuksiin sekä matkailun kehittymiseen liittyviin arvioihin. Eniten rahaa ulkomaanmatkailuun käyttävät kiinalaiset, amerikkalaiset sekä saksalaiset, joiden ennakoidaan tutkimuksen tulosten perusteella säilyttävän paikkansa tilaston kärjessä myös vuonna 2025. Myös Ranska on Euroopan maista ulkomaanmatkailukulutuksen kärjessä.

Senioreiden ulkomaanmatkailu kasvussa

Tutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi Iso-Britanniassa merkittävänä ulkomaanmatkailun kasvutekijänä nähdään yli 65-vuotiaiden senioreiden kasvava kulutus ulkomaanmatkailuun. Yli 65-vuotiaiden brittien tekemien ulkomaanmatkojen ennakoidaan kasvavan vuositasolla jopa 6,5 % vuoteen 2025 asti.

Matkailukulutus maittain kotitalouksissa, joiden vuositulot ovat yli 18 000 €. Mukana myös matkailukulutuksen kasvuennuste vuoteen 2025 mennessä.

Sija Maa 2015 2025 Kasvu %
1 Kiina €123,4 €230,4 86%
2 USA €90,9 €120,8 33%
3 Saksa €67 €88 31%
4 UK €55,2 €87,3 58%
5 Venäjä €20,3 €44,3 118%
6 Hong Kong €24 €42,7 78%
7 Singapore €20,3 €40,4 99%
8 Ranska €33,7 €39,5 17%
9 Brasilia €16,5 €34 63%
10 Etelä-Korea € 19 $30,9 63%

Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä ulkomaanmatkailun kehitykselle tulevan vuosikymmenen aikana. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kasvava keskiluokka, internetyhteyden laajempi saatavuus sekä liikenneinfrastruktuurin kehittyminen monissa maissa. Myös ikääntyvän väestön kasvu sekä heidän matkailuun käyttämä vapaa-aikansa tukevat ulkomaanmatkailun kasvua.

Vesa Tukonen, Suomen maajohtaja, kommentoi tutkimusta:

“Tulevan vuosikymmenen aikana suomalaisten ulkomaanmatkailukulutuksen arvioidaan jatkavan tutkimuksen tulosten valossa tasaista kasvuaan, ja ulkomaanmatkailu tulee todennäköisesti kasvattamaan suosiotaan myös suomalaisten senioreiden keskuudessa. Ulkomaanmatkoilla on hyvä muistaa, että korttimaksujen sekä automaattinostojen tekeminen on ulkomailla helppoa sekä turvallista.”

“Haluamme helpottaa matkalijoiden elämää. Esimerkiksi uusi Visa Travel Tools -mobiilisovelluksemme auttaa löytämään lähimmän pankkiautomaatin. Lisäksi sovelluksessa on valuuttamuunnin sekä hyödyllisiä ohjeita esimerkiksi kortin katoamistilanteen varalle. Sovelluksen avulla voi myös tarkistaa, ovatko kortit yleisesti hyväksyttyjä maksuvälineitä matkakohteessa”, Tukonen jatkaa.

Visan maailmanlaajuisen raportin merkittävimpiä tuloksia:

 • Tulotason kasvu tukee ulkomaanmatkailun kehitystä: Ulkomaanmatkailuun käyttävät tällä hetkellä eniten rahaa kotitaloudet, joiden tulot ovat yli 18 000 euroa vuodessa. Nämä kotitaloudet tekevät tällä hetkellä 90% kaikista ulkomaanmatkoista. Vuoteen 2025 mennessä lähes puolet kaikista maailman kotitalouksista (945 miljoonaa) on saavuttanut tämän vuositulorajan, ja siten erityisesti kasvavien markkinoiden maissa, kuten Kiinassa, Venäjällä sekä Brasiliassa, kotitalouksien ulkomaanmatkailukulutus kasvaa.
 • Väestön ikääntyminen: Vuoteen 2025 mennessä yli 65-vuotiaiden ulkomaanmatkailun ennustetaan yli kaksinkertaistuvan, ja koko maailman senioreiden arvioidaan tekevän yhteensä 180 miljoonaa ulkomaanmatkaa. Siten joka kahdeksas matka ulkomaille on yli 65-vuotiaan matkailijan tekemä. Tutkimuksen tulosten mukaan vanhemmilla matkailijoilla on tulevaisuudessa nykyistä paremmat resurssit pidempiin ja kalliimpiin ulkomaanmatkoihin. Myös esimerkiksi terveysturismin kasvaminen ikääntyvän väestön keskuudessa tulee olemaan yksi ulkomaanmatkailun kasvuun vaikuttava tekijä.
 • Globalisaatio ja teknologia: Globalisaatio sekä teknologia tuovat ulkomaanmatkailun laajemmin saataville. Seuraavan vuosikymmenen aikana arvioidaan rakennettavan 340 uutta lentokenttää, ja siten myös lentoreittien sekä matkakohteiden määrä tulee lisääntymään. Tämä vuorostaan tekee ulkomaanmatkailusta helpompaa ja mukavampaa. Samalla tieto matkailuvaihtoehdoista leviää internetyhteyden sekä mobiililaitteiden yleistyessä ympäri maailmaa. Digitalisoitumisen ansiosta ulkomaanmatkailu on spontaanimpaa, ja lisäksi se mahdollistaa matkaelämysten personalisoinnin.
 • Lisätietoa sekä maa- ja aluekohtaista tutkimusdataa on saatavilla osoitteessa www.visa.com/travelinsights.

  Toimittajille:

  Metodologia

  Visa arvioi kotitalouksien määrän vertaamalla niiden Visa-kortinhaltijoiden määrää, jotka ovat tehneet vähintään yhden korttiostoksen ulkomaisella maksupäätteellä kaikkiin samassa maassa asuvien aktiivisten kortinhaltijoiden määrään. Saadut numeroarvot edustavat kunkin maan väestöä maksutavasta riippumatta. Saatuja lukuja käytettiin aineistona Oxford Economicsin ennusteissa.

  Oxford Economics käytti kymmenen maan ulkomaanmatkailijoiden ikäjakaumaa ja tulotasoa tutkimusdatanaan, jonka perusteella laskettiin ulkomaanmatkailun frekvenssejä sekä sen jakautumista eri ikäryhmien sekä tuloluokkien kesken. Saatuja tuloksia sovellettiin laajempaan määrään eri maita sen perusteella, voidaanko ne luokitella kehittyneiksi tai nouseviksi markkinoiksi. Sovelluksessa huomioitiin myös muita keskeisiä mittareita, kuten BKT sekä kuhunkin maahan saapuvien ulkomaanmatkailijoiden määrä. Arvioitua ulkomaanmatkailun jakautumista verrattiin kunkin maan kotitalouksien tulo- sekä ikäjakaumaan historiallisen suhteen hahmottamiseksi. Tämän avulla voitiin arvioida ulkomaanmatkailun jakautumista sekä volyymeja tulotason sekä ikäjakauman perusteella vuodesta 2005 aina vuoteen 2025 asti.

  Lehdistötiedustelut:

  Olli Ollila
  p. 040 589 7754 [email protected]

  Vesa Tukonen Visa Europe 
  p. 040 514 1424 [email protected]

  Twitter: @VisaEuropeNews

  Website: www.visaeurope.com