New Detail

Mobiilimaksamisen suosio kasvaa huimaa vauhtia – eurooppalaiset omaksuvat nopeasti uusia maksutapoja

12/10/2016

Press Release Image
 • Mobiililaitetta maksamiseen säännöllisesti käyttävien eurooppalaisten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2015 (ennen 18 %, nyt 54 %)
 • 77 % suomalaisista kuluttajista on käyttänyt mobiililaitetta talouden hallintaan tai maksamiseen
 • Nopein kasvu mobiilipankkipalvelujen käyttöönotossa on tapahtunut 55-64-vuotiaiden eurooppalaisten keskuudessa

  Helsinki, 12. lokakuuta 2016: Visa Inc. (NYSE: V) Visan tänä vuonna toteuttaman, digitaalista maksamista tarkastelevan Digital Payments -tutkimuksen mukaan mobiililaitetta – joko älypuhelinta, tablettia tai vaikkapa älykelloa – säännöllisesti maksamiseen käyttävien kuluttajien määrä on kolminkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä 54 % tutkimukseen vastanneista eurooppalaisista kuluttajista käyttää säännöllisesti mobiililaitetta erilaisten ostosten maksamiseen. Viime vuonna vain 18 % samaan tutkimukseen vastanneista kertoi käyttävänsä mobiililaitettaan tuotteiden ja palveluiden maksamiseen.

  Tutkimukseen osallistui verkossa yli 36 000 kuluttajaa 19:stä Euroopan maasta. Tulokset osoittavat, että kuluttajien suhtautuminen mobiililaitteilla maksamiseen on muuttunut ratkaisevasti viimeisten 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten 38 % tutkimukseen vastanneista sanoi, etteivät he olleet koskaan käyttäneet mobiililaitetta maksamiseen, eikä heillä ollut aikeita maksaa mobiililaitteella tulevaisuudessakaan. Tänä vuonna vain 12 % tutkimukseen osallistuneista vastasi, etteivät aio maksaa mobiililaitteella.

  KEITÄ HE OVAT JA MITÄ HE OSTAVAT?

  Kymmenen Euroopan maata, joissa mobiilimaksaminen on yleisintä, voidaan jakaa kahteen kategoriaan: kehittyvät markkinat kuten Turkki ja Romania, joissa uusia maksuteknologioita on omaksuttu nopeasti, sekä kehittyneet markkinat – varsinkin Pohjoismaat – joissa uutta teknologiaa omaksutaan eri tahtiin. Suomessa 77 % kyselyyn vastanneista käyttää mobiililaitetta maksamiseen tai taloudenhallintaan1. 43 % heistä käyttää mobiililaitettaan rahan siirtämiseen perheenjäsenilleen ja ystävilleen, ja vähän alle puolet (47 %) maksaa kotitalouden laskuja mobiililaitteella.

  Tutkimukseen vastanneet kuluttajat sanovat myös, että he maksavat mobiililaitteella arkisten ostosten ohella mielellään myös kalliimpia ostoksia. Suomessa reilu kolmannes (38 %) kyselyyn vastanneista maksaa bussi- ja junalippunsa mobiililaitteella, ja 22 % kertoo maksavansa mobiililaitteella myös arvokkaampia ostoksia, kuten lomamatkoja, huonekaluja sekä elektroniikkaa.

  MOBIILIPANKKIPALVELUJEN KÄYTTÖ KASVUSSA

  Tutkimuksen tulosten mukaan näyttäisi myös siltä, että pankkipalvelujen käyttö mobiililaitteella on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Ensimmäistä kertaa yli puolet eurooppalaisista tutkimukseen vastanneista kaikissa ikäryhmissä käyttää mobiililaitettaan pankkiasioiden hoitamiseen. Toistaiseksi pankkipalvelujen mobiilikäyttö on suosituinta milleniaalien (18-34-vuotiaat) keskuudessa, mutta käyttö on yleistynyt nopeasti muissakin ikäryhmissä. Pankkipalvelujen käyttö mobiililaitteella on kasvanut 33 %, ja eniten 55-64-vuotiaiden keskuudessa, kun taas 18-34-vuotiaiden mobiilipankkipalvelujen käyttö on kasvanut 24 %.

  Suomessa mobiilipankkipalvelujen käyttö on kasvanut vanhempien kuluttajien keskuudessa 24 prosenttiyksikköä. 56 % 55-64-vuotiaista on käyttänyt mobiililaitetta pankkiasioidensa hoitamiseen. Tämä on enemmän kuin viime vuonna, jolloin 32 % samaan tutkimukseen vastanneista 55-64-vuotiaista kertoi käyttävänsä verkkopankkipalveluita mobiilisovelluksen kautta.

  Koko Euroopassa mobiilipankkipalveluita käyttävien kuluttajien määrän lisääntyminen auttaa yhä useampia ihmisiä seuraamaan kulutustaan sekä talouttaan – 41 % tutkimukseen vastanneista eurooppalaisista sanoo tarkistavansa tilinsä saldon säännöllisesti joko verkossa tai pankin mobiilisovelluksen avulla.

  “Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset kuten muutkin eurooppalaiset omaksuvat uusia maksuteknologioita nopeasti, ja että digitaalisen maksamisen tulevaisuus on täällä. Visan näkemyksen mukaan älypuhelimet sekä puettavat maksuvälineet ovat osa laajempaa trendiä, jossa miljoonat uudenlaiset verkkoon liitetyt laitteet tekevät päivittäisestä maksamisesta helppoa, turvallista sekä suojattua lähes mihin tahansa teknologiaan integroituna”, kuvaa Vesa Tukonen, Visan Suomen ja Baltian maajohtaja.

  “Myös puettavien maksuvälineiden, kuten älykellojen, rannekkeiden ja jopa vaatteiden, uusi aikakausi on alkanut. Näyttää selkeästi siltä, että puettavat maksuvälineet tulevat yleistymään, ja samalla kuluttajat saavat valita elämäntyyliinsä sopivan maksuvälineen”, Tukonen tiivistää.

  TUTKIMUKSEN TULOKSET KORRELOIVAT LÄHIMAKSAMISEN SUOSION KASVUN KANSSA

  Lähimaksamista suosivat eurooppalaiset ovat tutkimuksen tulosten perusteella myös avoimempia omaksumaan uusia maksutapoja kuin ne, jotka eivät käytä lähimaksukortteja. Tuloksissa korostuu korrelaatio lähimaksuominaisuuden käytön sekä uusien maksutapojen omaksumisen välillä, paljastaen että lähimaksuominaisuudella varustettua maksukorttia käyttävät eurooppalaiset kuluttajat ovat muita kiinnostuneempia käyttämään mobiililaitetta maksamiseen kaupassa (52 % lähimaksuominaisuudella varustettua maksukorttia käyttävistä vs. 32 % ei lähimaksulla varustettua maksukorttia käyttävistä kuluttajista), ostosten tekemiseen vähittäiskaupan mobiilisovelluksella (49 % vs. 31 %) tai käyttämään mobiililaitetta aterian maksamiseen (50 % vs. 30 %).

  Digitaalisen maksamisen suosion lisääntyminen on samassa linjassa lähimaksuteknologian omaksumisen kasvun kanssa. Tutkimuksen tulosten mukaan lähimaksaminen koetaan nyt normaaliksi maksutavaksi kaikissa ikäryhmissä. Suomessa 61 % tutkimukseen vastanneista kuluttajista kertoi käyttäneensä maksukortin lähimaksuominaisuutta viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna vain 15 % tutkimukseen vastanneista suomalaisista kertoi käyttäneensä lähimaksuominaisuudella varustettua korttia.

  “Pankkien tarjoamien lähimaksuominaisuudella varustettujen maksukorttien sekä lähi- ja mobiilimaksuja hyväksyvien kauppiaiden määrän kasvulla on ollut merkittävä vaikutus digitaalisten maksujen nopeamman omaksumisen kannalta kaikenikäisten suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Myös suomalaisten kuluttajien tietoisuus lähimaksamisesta on lisääntynyt, ja lähi- sekä mobiilimaksaminen koetaan nopeaksi maksutavaksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi käteiselle. Lähimaksamisen yleistyminen on toiminut pohjana esimerkiksi mobiilipankkipalvelujen käytön kasvulle”, Tukonen kuvaa.

  “Visa on sitoutunut tuottamaan innovaatioita, joiden avulla ihmiset voivat maksaa turvallisesti ja saumattomasti missä, million ja millä laitteella tahansa. Yhtenä esimerkkinä on OP:n kanssa yhteistyössä toteuttamamme Pivo-mobiilisovellus. Pivon kaltaisten mobiilimaksusovellusten tulo markkinoille on myös nopeuttanut mobiilimaksamisen kasvua”, Tukonen tiivistää.

  Digital Payments -raportista

  1. Henkilö, joka käyttää puhelintaan, tablettiaan tai puettavaa älylaitetta taloutensa hallintaan tai maksujen tekemiseen joko kivijalkakaupassa, verkossa tai sovelluksen kautta.

  Tutkimuksen toteutti Visan toimeksiantona Populus. Tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2016, ja siihen osallistui kuluttajia 19:stä Euroopan maasta: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Israel, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki sekä Iso-Britannia. Tutkimuksen kokonaisotanta oli 36 843 kuluttajaa, ja siihen vastasi noin 2000 kuluttajaa jokaisesta maasta.

  Lehdistötiedustelut:

  Olli Ollila
  p. 040 589 7754
  [email protected]
  www.visaeurope.com
  Twitter: @VisaEuropeNews