New Detail

Tutkimus paljastaa: Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta suomalaisesta katsoo, että kestävän kehityksen mukainen elämä on liian kallista

23/02/2023

Press Release Image

Helsinki, 23.2.2023 – Kolme neljästä (77 %) suomalaisesta kokee, että ympäristöystävälliset tuotteet ovat muita tuotteita kalliimpia. Seitsemän kymmenestä (70 %) haluaa vähentää jätemääräänsä, mutta samalla enemmistö myös kokee, että ympäristöystävällisten tuotteiden hinta on este kestävämmälle elämälle. Tämä käy ilmi maksuteknologiayhtiö Visan ja STRAT71 Groupin tekemästä uudesta tutkimuksesta.

Suomalaiset välittävät ilmastokysymyksistä.

Visan ja STRAT7 Groupin uusi tutkimus osoittaa, että ilmasto koetaan yhteiskunnallisesti tärkeimmäksi osa-alueeksi heti mielenterveyden ongelmien jälkeen. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kokee, että tärkein syy ilmastoasioihin osallistumiseen on luonnon säilyttäminen tuleville sukupolville. Kuitenkin vain 23 % suomalaisista kuluttajista kokee tietävänsä, kuinka elää kestävän kehityksen mukaisesti.

Jätteiden ja muovien määrän vähentäminen sekä energian säästäminen ovat etusijalla suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Seitsemän kymmenestä kyselyyn vastanneesta suomalaisesta (70 %) pitää tärkeänä myös jätemäärän vähentämistä – mikä on korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin (63 %).

Brändien läpinäkyvyys ja rehellisyys oman toiminnan ympäristövaikutuksista ovat avainasemassa. Kolme neljästä (77 %) suomalaisesta odottaakin suuryritysten toimivan edelläkävijöinä vastuullisuusasioissa.

Kuluttajien innostamiseksi kohti uusia kulutustapoja tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.

Visan laajan verkoston ja vertaansa vailla olevan tiedonkäsittelykapasiteetin ansiosta Visa on ainutlaatuisessa asemassa, jossa se voi nopeuttaa yhteistyökumppanien, asiakkaiden, työntekijöiden ja kuluttajien muutosta kohti kestävämpää kulutusta ja käyttäytymistä.

Visan Suomen ja Baltian maajohtaja Juha Sillanpää pitää tärkeänä, että finanssijärjestelmässä toimivat organisaatiot huomioivat olemassa olevia sitoumuksia.

”Mielestämme ilmaston kannalta oikeiden päätösten tekemisen tulisi olla helppoa. Siksi myös uskomme kumppanuuksiin, joissa Visa globaalina maksuverkostona tuo saataville tietoa, jonka avulla useammalla kuluttajalla on työkaluja, joita tarvitaan kestävämpien valintojen tekemiseen jokapäiväisessä elämässä”, hän sanoo.

Visa käynnisti vuonna 2020 yhteistyön fintech-yhtiö ecolyticin2 kanssa. Ecolytic on kehittänyt laskentamallin, jonka avulla pankit voivat helposti näyttää asiakkailleen arvion eri ostosten hiilijalanjäljestä ja tarjota heille tietoa, jonka avulla voidaan tehdä entistä tietoisempia kulutusvalintoja.

Vuonna 2022 julkistimme yhteistyömme Plan A:n kanssa. Plan A on kestävän kehityksen alusta, jonka avulla yritykset voivat hallita koko nettonolla -matkaansa (end-to-end net zero journey) yhdellä SaaS-ratkaisulla

Ihmiset toivovat voivansa elää kestävän kehityksen mukaisesti

Monet kuluttajat kuitenkin näkevät tiettyjä esteitä kestävän kehityksen mukaisen elämän toteuttamiseksi. Melkein kolme neljästä suomalaisesta ilmoittaa kokevansa ilmaston kannalta hyvät tuotteet muita kalliimmiksi.

On kuitenkin muitakin asioita, joita suomalaiset tekevät pienentääkseen hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi kuusi kymmenestä (57 %) kyselyyn vastanneesta suomalaisesta on siirtynyt paperittomaan laskutukseen kun sitä on ollut tarjolla. Lähes puolet (44 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista ilmoitti myös, että he käyttäisivät maksukorttiaan useammin, jos se palkitsisi kestävän kehityksen mukaista käyttäytymistä. Myös pankit voivat muuttaa kuluttamisen narratiivia suuntaan, jossa iloinen kuluttaminen ja kestävä kuluttaminen merkitsevät samaa asiaa.

Visa Sustainability Solutions Europen johtaja Steve King sanoo: "Asiakkaamme etsivät konkreettisia ratkaisuja kestävän kehityksen sisällyttämiseen asiakkailleen. Kestävä kehitys on Visan keskeinen painopiste Euroopassa, ja globaalina maksuteknologiayhtiönä meillä on ainutlaatuinen asema helpottaa ja nopeuttaa kestäviä valintoja keskeisenä osana ostokokemusta.

1 STRAT7 Group report Sustainability Consumer Research Finland – on behalf of Visa, Visa Sustainability Solutions, October 2022