New Detail

Visan palveluliiketoiminta kasvaa ja täydentyy uusilla tekoälytuotteilla

27/03/2024

Press Release Image
  • Visan Protect-sarja laajenee kolmella uudella tekoälypohjaisella ratkaisulla, jotka tukevat petosten torjuntaa.
  • Uudet palvelut kattavat kärkitason ratkaisut välittömien maksupetosten ehkäisyyn ja laajentavat petosten hillitsemistä maksuverkostosta riippumatta.
  • Globaalin palveluvalikoiman käyttö kasvaa. Visan 265 suurinta asiakasta käyttää keskimäärin 22 Visan lisäarvopalveluotetta.[1]


San Francisco, USA, 27.3. Visa (NYSE:V) Digitaalisen maksamisen pioneeri Visa ilmoitti tänään globaalien lisäarvopalveluidensa laajentumisesta kolmella uudella, tekoälyä hyödyntävällä riskienhallinta- ja petostenestotuotteella. Nämä tuotteet, jotka ovat osa laajempaa Visan Protect-sarjaa, on suunniteltu minimoimaan petosriskit reaaliaikaisissa tilienvälisissä ja kortittomissa (CNP) maksuissa sekä Visan verkoston sisäisissä että ulkopuolisissa siirroissa.

Visa Protect kuuluu Visan laajaan lisäarvopalveluiden tarjontaan, joka sisältää lähes 200 tuotetta viidessä kategoriassa: Hyväksyntä, Neuvonta, Myöntäminen, Avoin pankkitoiminta ja Suojelu. Visa yhdistää vuosikymmenten asiantuntemuksen ja merkittävät investoinnit tekoälyyn ja petosten estoon tukeakseen asiakkaitaan yhä monimutkaisemmassa ympäristössä. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on investoinut teknologiaan ja innovaatioihin yhteensä 10 miljardia dollaria parantaakseen verkoston turvallisuutta ja vähentääkseen petoksia.

"Digitaaliset maksut ulottuvat paljon pidemmälle kuin pelkän myynnin suorittamiseen. Olemme siirtymässä modernin kaupankäynnin aikaan, jossa menestyjät toimivat nopeasti, tekoäly on välttämätön, kokemukset ovat sujuvia, ja turvallisuus on sisäänrakennettua," toteaa Antony Cahill, Visan globaalien lisäarvopalveluiden johtaja. "Yritykset etsivät kumppaneita, pystyvät auttamaan heitä pysymään kilpailukykyisinä. Olemme ylpeitä voidessamme olla luotettava kumppani, joka tukee asiakkaittaan nykyisessä kilpailuhenkisessä ilmapiirissä."

Turvallisuus ja petosten torjunta ovat keskeisiä Visalle. Viime vuonna Visa auttoi ehkäisemään petoksia 40 miljardin dollarin edestä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna[2]. Tänään julkaistut kolme Visan Protect-ratkaisua on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja hyödyntämään yhtiön syvällistä tekoälyosaamista:

  • Visan Syvä Valtuutus (VDA) on uusi transaktioriskien arviointiratkaisu, joka on kehitetty parantamaan kortittomien (CNP) maksujen hallintaa. Maailmanluokan syväoppimisen toistuvien neuroverkkojen (RNN) ja petatavujen kontekstitiedon avulla VDA on suunniteltu estämään petoksia häiritsemättä digitaalista maksukokemusta.
  • Visan Laajennettu Valtuutus (VAA) ja Visan Riskienhallinta (VRM) ei-Visa-korttimaksuille: Nämä ovat Visan laajalti kattavia, tekoälyllä tehostettuja petosriskien hallintaratkaisuja, jotka toimivat nyt verkoston mallista riippumatta. Ne mahdollistavat myöntäjille petostoimintojen havaitsemisen yhdessä yksinkertaisessa ratkaisussa, joka parantaa suojaa petoksilta samalla kun se vähentää kustannuksia.
  • Reaaliaikainen Tililtä-Tilille siirtojen Petostenesto: Tämä on Visan ensimmäinen erityisesti välittömiä maksuja varten suunniteltu petostenestoratkaisu, joka kattaa P2P digitaaliset lompakot, tili-tilisiirrot ja keskuspankkien välittömät maksujärjestelmät. Syväoppimisen tekoälymallien avulla toimiva ratkaisu tarjoaa riskiarvioinnin reaaliajassa, auttaen rahoituslaitoksia ehkäisemään petoksia automaattisesti estämällä vahingolliset siirrot ennen niiden toteutumista.

Nämä tuotteet tulevat asiakkaiden saataville vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, julkaisuaikataulun vaihdellessa tuotteen ja markkinan mukaan.

"Reaaliaikaiset, digitaaliset maksut ovat nykyään lähes kaikkialla, mikä herättää tarpeen monipuolisille ja todelliseen maailmaan sopeutuville turvallisuusratkaisuille," sanoo James Mirfin, Visan globaalien riskien ja identiteettiratkaisujen johtaja.

"Kun digitaaliset petokset lisääntyvät sekä määrältään että monimutkaisuudeltaan, Visa pysyy kehityksen kärjessä vahvistamalla petosten ja riskien hallinnan tuotevalikoimaansa ainutlaatuisella teknologia-innovaatiollamme ja tekoälyosaamisellamme, laajentaen niiden soveltuvuutta myös Visan verkon ulkopuolelle."

Lisätietoja Visan kattavista turvallisuusratkaisuista on saatavilla älykkäiden turvallisuusratkaisujen sivustolla sekä Visa.com, josta löytyy tietoa yrityksille tarjottavista lisäarvopalveluista.

[1] Visa data fromOctober 1, 2022 – September 30, 2023

[2] Visa 2023 Annual Report