About Visa

Visan She's Next - apurahaohjelma on täällä

Visan She's Next - apurahaohjelma on palannut toisena vuonna

By Juha Sillanpää, Visan Suomen ja Baltian maajohtaja

She's Next 2023

Visan She's Next -apurahaohjelma on palannut toisena vuonna peräkkäin ja tarkoituksemme on jälleen rakentaa siltoja, jotka johtavat menestykseen.

Suomessa naisten osuus yrittäjistä on huomattavasti pienempi kuin EU:ssa keskimäärin. Havainnollistavana esimerkkinä Suomen Yrittäjänaisten Liitto arvioi[1]

Suomen Yrittäjänaisten Liitto arvioi[1], että naiset saavat alle 6 prosenttia starttirahoituksesta. Tukeakseen naisia tässä epätasa-arvoisessa tilanteessa Visan She´s Next -apurahaohjelma palaa yhteistyössä IFundWomenin kanssa Suomeen. She´s Next -apurahaohjelmassa kolmelle naisomisteiselle yritykselle myönnetään kullekin 10 000 euroa

Pandemian vuodet olivat raskaita useimmille naisyrittäjille. Maksuverkoston tekemän tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä (90 prosenttia) naisomisteisesta pienyrityksestä selvisi pandemiasta verkkomyyntiin tekemänsä lisäpanostuksen ansiosta. [2] ansiosta [2] 

Maailmantalous on kuitenkin vastatuulessa ja naisyrittäjät, jolla on pieniä yrityksiä kohtaavat nyt uusia haasteita.

Kiinnittääkseen huomiota tähän epäkohtaan, Visa käynnistää She´s Next-apurahaohjelman nyt toisena vuotena peräkkäin. Kolme suomalaista naisomisteista yritystä saa kukin 10 000 euroa ja yritysvalmennusta IFundWomenilta. 

Digitaalinen osallisuus ja taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat edelleen keskeisiä tekijöitä yhteisöjen sopeutuessa Covid 19:n jälkeiseen aikaan. Me Visalla työskentelemme osallisuutta edistävän talouden luomiseksi.  Haluamme vahvistaa naisten omistamien pienyritysten vaikutusmahdollisuuksia, koska uskomme, että niillä on tärkeä rooli kasvun luomisessa.  She's Next -aloitteella haluamme korostaa naisyrittäjien merkitystä ja tarjota resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan – etenkin taloudellisesti haastavina aikoina. Apurahaohjelma on suunnattu naisyrittäjille, jotka tarvitsevat pääomaa pienyrityksensä kasvattamiseen, hallinnointiin tai rahoittamiseen

Apurahaa hakeakseen yrityksen on oltava rekisteröity Suomessa ja sillä pitää olla toimintaa vähintään viimeisen vuoden ajalta. Yrityksen tulee toimia digitaalisessa tai fyysisessä ympäristössä ja sen on oltava vähintään 51 prosenttisesti naisten omistama. Hakuaika alkaa 17. elokuuta ja päättyy 28. syyskuuta. 

Yhteensä 18 naisomisteista yritystä Pohjoismaissa ja Baltiassa saa kukin 10 000 euroa. 

Maaliskuusta 2020 alkaen Visa on myöntänyt naisomisteisille yrityksille yli 2,87 miljoonaa dollaria She´s Next-apurahaohjelman kautta.  

Viime vuonna She´s Next-apurahan saivat Suomessa QUU Design, Young Finnish Design Oy sekä Deafmetal®.  

Yhdessä voimme luoda uudenlaisen talouden, joka ei ole vain osallistava, vaan myös voimaannuttava ja inspiroiva.

[1] https://www.yrittajanaiset.fi/vaikuttaminen/tavoitteet/

[2]  Visa Back to Business Global Study 2022, Women’s History Month Edition:

https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/ccg-visa-back-to-business-womens-infographic-accessible.pdf

Lue lisää yrityksistä ja aloitteesta: visa.fi/shesnext 

 

Tag: About Visa