Innovation

Uudet mahdollisuudet saattavat odottaa pankkeja P27:n peruunnuttua

Viimeisin P27-aloitteen kohtaama takaisku nostaa esiin haasteita, joita liittyy Pohjoismaisen rajat ylittävän maksujärjestelmän yhtenäistämiseen. Tämä takaisku voi kuitenkin olla mahdollisuus Pohjoismaisille pankeille nopeampien maksujen omaksumiseen ja tapojen muuttamiseen, joilla Pohjoismaissa tehdään rajat ylittäviä maksuja. P27 on saattanut poistua, mutta tarve yhtenäistää rajat ylittäviä maksuja ei ole, kuten seuraavassa yhteenvedossa tarkastellaan.

Taustaa Pohjoismaisesta P27-Maksualustasta

Huhtikuussa 2023 Pohjoismainen P27-Maksualusta veti pois aloitteen, jota se oli työstänyt vuodesta 2018 lähtien. Tämä yhteistyö suurimpien Pohjoismaisten pankkien ja keskeisten teknologiakumppaneiden välillä pyrki yhdistämään reaaliaikaisen, rajat ylittävän maksuinfrastruktuurin Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Se nimettiin Pohjoismaiden 27 miljoonan asukkaan mukaan.

P27:n tavoitteena oli:

 • Virtaviivaistaa maksuprosesseja
 • Helpottaa reaaliaikaisia rajat ylittäviä siirtoja
 • Parantaa turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista
 • Edistää innovaatioita[1].

P27:n ilmoitettu tavoite oli "olla maksujen pelinmuuttaja" Pohjoismaiselle alueelle.[2]

P27:n vetäytyminen sulkee yhden oven, mutta avaa uusia

P27 oli kunnianhimoinen projekti, joka ei lopulta pystynyt vastaamaan odotuksiinsa. Ilmoittaessaan vetäytymisestään hankkeesta huhtikuussa 2023, P27 totesi, että "uudet vaatimukset ja säännökset" olivat haastaneet sen toimintamallin.[3]

P27:n lopettamisella on useita vaikutuksia:

 • Näkemys saumattomasta, yhdistetystä ja tehokkaasta maksuekosysteemistä Pohjoismaissa näyttää siirtyvän.
 • Pankit ja muut rahoituslaitokset saattavat kohdata haasteita kustannustehokkaiden rajat ylittävien maksujen tarjoamiseen.
 • Uusien sääntöjen mukaisesti noudatettavien määräysten noudattaminen, erityisesti maksupalveluihin ja tietosuojaan liittyvien, saattavat muuttua vaikeammiksi rahoituslaitoksille.

Pankit voivat odottaa P27:n seuraajaa tai rakentaa oman vaihtoehtonsa

P27 työskentelee edelleen aktiivisesti tehokkaampien maksujen parissa Pohjoismaissa – keskittyen Bankgirotin selvitysjärjestelmän tulevaisuuteen ja etsien ratkaisuja Ruotsin kotimaan maksuille. Alueen pankit saattavat päätyä odottamaan P27:n korvaavaa aloitetta tai etsiä aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten kahta alla olevaa vaihtoehtoa:

Vaihtoehto yksi:
Pankit voivat pysyä pyrkimyksessään yhdistetyn, rajat ylittävän maksuinfrastruktuurin luomiseksi ja odottaa mahdollista korvaajaa P27:lle. Ottaen huomioon tällaisen aloitteen perustamisen monimutkaisuuden, on todennäköistä, että suora korvaaja saattaa vaatia paljon aikaa toteutuakseen.

Vaihtoehto kaksi:
Pankit voisivat valita työskentelyn olemassa olevien laitosten kanssa rakentaakseen räätälöityjä ratkaisuja, joilla voisi olla välittömiä strategisia etuja
. Omien ratkaisujen luominen voi antaa Pohjoismaisille pankeille ja rahoituslaitoksille suurempaa kontrollia toimintoihinsa ja palveluihinsa. Nopeasti muuttuvassa taloudellisessa maisemassa teknologian edistymisen ja muuttuvien sääntelykehyksien vuoksi tämä voi olla tärkeää. Pankit voivat pyrkiä yhdistymään fintech-yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan ratkaisuja kakkostason palveluihin, kuten rajat ylittäviin maksuihin.

P27:n jälkeen pankeilla on valinnanvaraa

Pankeille, jotka päätyisivät valitsemaan yllä mainitun Vaihtoehdon Kaksi, P27:n vetäytyminen saattaa luoda mahdollisuuden hyväksyä vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita ei ollut olemassa, kun P27 perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 tarjoten samanlaisen tuloksen:

Globaalit maksuprotokollat: SWIFT gpi ja muut kansainväliset maksuprotokollat saattavat muodostua yhä tärkeämmiksi alueen pankeille - tarjoten yleismaailmallisen standardin nopeille, läpinäkyville ja jäljitettäville rajat ylittäville maksuille.

Fintech-yhteistyö: Yhteistyö fintech-yritysten kanssa voisi tarjota innovatiivisia ratkaisuja rajat ylittäville maksuille. Vakiintuneet fintech-yritykset, kuten Currencycloud, ovat jo tehneet rajat ylittävistä maksuista nopeampia ja tehokkaampia maailmanlaajuisesti. Pankit saattavat myös harkita fintech-startuppien inkubointia tai investointeja kehittääkseen sisäisiä ratkaisuja.

Ketterät fintech-yritykset voivat tarjota tarvittavaa innovaatiota ajamaan muutosta alalle tuomalla uusia ratkaisuja ja kilpailua markkinoille yhteistyössä vakiintuneiden pankkien ja rahoituslaitosten kanssa.


Suuret maksujen käsittelijät, kuten Visa voisivat yhdessä vakiintuneiden fintech-yritysten kanssa astua täyttämään P27:n jättämän aukon ja perustaa verkostoja turvallisten ja tehokkaiden rajat ylittävien maksujen helpottamiseksi.

Enemmän palveluita

Fintech-yritykset ja maksunvälittäjät voivat nyt tarjota pankeille mahdollisuuden kehittyä kohti P27:n aloittamaa visiota ja kehittyä joustavammiksi ja reagoivammaksi sekä mahdollisesti avata oven uusille tuote- ja palvelusarjoille rahan liikuttamiseksi. Pankkiryhmä voi valita yhteistyön pienemmän mittakaavan projektissa, joka on räätälöitävissä P27:ää paremmin, ja ottaa käyttöön maa kerrallaan -lähestymistavan varmistaakseen, että paikalliset vaatimukset täyttyvät rajojen yli ulottuvien vaatimusten ohella.

Entä sääntöjen noudattaminen?

Monimutkainen sääntelymaisema saattaa olla yksi syy sille miksi P27 ei voinut edistää aloitettaan. On ymmärrettävää, että pankit ovat huolissaan kyvystään noudattaa kunkin maan sääntelyvaatimuksia.

Hyvä uutinen puolestaan on se, että pankit jotka valitsevat työskentelyn fintech-yritysten kanssa saumattomien rajat ylittävien maksujen parissa, voivat työskennellä monenlaisten tarjoajien kanssa vähentääkseen sääntöjen noudattamatta jättämisen riskiä. Tämän yhteistyön osana pankit voivat hyödyntää fintech-kumppaneitaan, joilla on vakiintuneet noudattamisprosessit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että kaikki rajat ylittävät määräykset on huomioitu.

Tavoitteet ovat edelleen olemassa, nyt ne on saatava toimimaan

Pohjoismaisen pankkisektorin pyrkimys yhdistettyyn maksuinfrastruktuuriin on edelleen täällä. Sen saavuttamiseksi saattaa tapahtua siirtymä kohti uusia teknologioita ja strategisia yhteistyökumppanuuksia, jotka vaihtelevat globaalien maksuprotokollien omaksumisesta fintech-yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Meneillään oleviin reaaliaikaisten maksujen aloitteisiin kuuluu:

 • Suomi ottaa käyttöön SEPA CT:n
 • Tanskan ja Ruotsin keskuspankit liittyvät Target Instant Payments Settlement (TIPS/T2) -järjestelmään, mikä tekee reaaliaikaisista maksuista mahdollisia kruunuissa.

Tällä hetkellä Visa työskentelee useiden lisäpalvelujen parissa, jotka liittyvät maksamisen aloittamiseen, laskujen esittelyyn ja petosten ehkäisyyn Pohjoismaissa. Tämä on maksutavasta riippumaton lähestymistapa, joka mahdollistaa Pohjoismaisten pankkien toiminnan haluamallaan tavalla samalla kun ne noudattavat paikallisia standardeja ja sääntöjä.

Visan Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnan kehitysjohtaja Linus Olofsson toteaa: "Visa on rakentanut verkkojen verkosto -strategian maailmanlaajuisesti auttaakseen yrityksiä maksamaan ja vastaanottamaan maksuja missä tahansa ne ovat. Olisiko mahdollista rakentaa verkko olemassa olevan verkon päälle tarjoamaan paikallisia palveluja koko Pohjoismaiden alueella ja lisätä uusia ominaisuuksia, jotka tuovat arvoa pankeille, kuluttajille ja yrityksille? Tämä on kiinnostava ja kiehtova alue tutkia P27:n jälkeisessä ajassa."

P27 tunnisti oikein alueet, joita se voisi muuttaa Pohjoismaissa. Kaikki nämä muutokset on vielä toteutettava. Onneksi alueen pankeilla on nyt todellinen vaihtoehto odottaa toista aloitetta tai hakea saatavilla olevien kumppanuuksien ja vaihtoehtojen joukosta tapoja täyttää P27:n asettamat tavoitteet. Jos haluat lisätietoa miten, niin Visa Cross Border Solutions voi auttaa pankkiasi hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Ota yhteyttä Visan Senior Business Development Specialist Rhys Jenkinsiin, joka keskustelee mielellään kanssasi.

Kirjoittaja: Rhys Jenkins, Senior Business Development Specialist, Visa

Vastuuvapauslauseke: Tapauskuvaukset, vertailut, tilastot, tutkimukset ja suositukset tarjotaan "SELLAISENAAN" ja ne on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä niitä tule käyttää operatiiviseen, markkinointiin, lakiin, tekniseen, verotukseen, talouteen tai muuhun neuvontaan. Visa Inc. ei anna minkäänlaista takuuta tai väitettä tämän asiakirjan tiedon täydellisyydestä tai tarkkuudesta, eikä oleta mitään vastuuta tai velvollisuutta, joka saattaisi aiheutua tällaisen tiedon varaan nojautumisesta. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sijoitus- tai lakineuvoja, ja lukijoita kehotetaan hakemaan pätevän ammattilaisen neuvoa tarvittaessa.

Lähteet:

 1. P27 Nordic Payments Verkkosivusto / https://nordicpayments.eu/
 2. P27 Nordic Payments Verkkosivusto / https://nordicpayments.eu/
 3. P27 Nordic Payments Ilmoitus https://news.cision.com/p27-nordic-payments-platform/r/p27-has-withdrawn-its-clearing-license-application,c3750183

 

 

 

 

 

 

Tag: Payment trends