Innovation

Tulevaisuuden maksamista muokkaavat tekoälytrendit vuonna 2024

By Juha Sillanpää, Group Country Manager, Finland and Baltics

[1]Tapauskuvaukset, tilastot, tutkimukset ja suositukset tarjotaan "SELLAISINAAN" ja ne on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä niiden varaan tule luottaa operatiivisissa, markkinointiin liittyvissä, laillisissa, teknisissä, verotukseen liittyvissä, taloudellisissa tai muissa neuvonannoissa. Visa Inc. ei anna mitään takuuta tai vakuutusta tiedon täydellisyydestä tai tarkkuudesta tässä asiakirjassa, eikä ota vastuuta mistään mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua tällaisen tiedon varaan luottamisesta. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi, ja lukijoita kehotetaan etsimään pätevän oikeusammattilaisen neuvoa, kun sellaista neuvoa tarvitaan.

Vuonna 2024 tekoälyn (AI) rooli maksamisen maailmassa on mullistavien muutosten kynnyksellä. Visan rikasta tekoälyperintöä[1] hyödyntäen olemme tutkineet keskeisiä alaa muovaavia suuntauksia.

”Visan innovaatioajattelun mukaisesti suunnittelemme jo tulevaisuutta, jossa maksut ovat entistä saumattomampia ja kuluttajilla on laaja valikoima erilaisia maksuvaihtoehtoja. Osana uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä olemme kaksinkertaistaneet tekoälyn käyttöämme ja tuhannet kollegamme työskentelevät uusien data- ja tekoälyalustojemme parissa. Tämä mahdollistaa entistä kehittyneempiä malleja tuotetarjonnassamme”, sanoo Philip Konopik, Visa Regional Managing Director for the Nordics and Baltics.

Tekoälyinnovaatiot
Visan viimeisin kehitystyö tekoälyn parissa käynnistää uuden aikakauden transaktioiden tehokkuudessa ja turvallisuudessa. VisaNet +AI:n käyttöönotto tuo mukanaan joukon palveluita, kuten Älykkään Postituksen, Selvitysennusteen ja Varajärjestelmäkäsittelyn. Älykäs Postitus käyttää tekoälyä transaktioiden vakauden ennustamisessa ja vähentää viiveitä tilitapahtumien päivittämisessä. Selvitysennuste tarjoaa 7 päivän ennusteita likviditeetinhallinnan ennustamisessa ja optimoinnissa, Varajärjestelmäkäsittely puolestaan hyödyntää syväoppimista varmistaakseen saumattomat maksukokemukset katkosten aikana. Nämä innovaatiot ovat alkusysäys Visan tekoälypohjaisille ratkaisuille, jotka lupaavat ennustettavuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeutta maksuihin[2].

Avoin data osana maksamista
Avoimen datan kasvu ja voima ovat olennaisia maksamisen tulevaisuudessa. Visan innovatiivinen datan käyttö, kuten korttinumeroiden korvaaminen suojatuilla merkkijonoilla[3], kuvastaa yhtiön sitoutumista turvallisiin ja personoituihin maksutapahtumiin. Merkittävillä 2,5 miljardin punnan investoinneilla tekoälyyn ja data-infrastruktuuriin Visan laaja verkosto käsittelee miljoonia transaktioita saumattomasti, jossa tekoälyn rooli on keskeinen riskienhallinnassa ja petosten estämisessä[4].

Generatiivinen tekoäly muokkaa transaktioita
Generatiivisella tekoälyllä on potentiaalia parantaa transaktioiden turvallisuutta korvaamalla perinteiset korttinumerot turvallisilla merkkijonoilla. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa Visa integroi generatiivista tekoälyä kuluttajien ostokokemukseen korostaen tekoälyn keskeisyyttä [5].

Personoidut Digitaaliset Kokemukset nopeuttavat omaksumista
Visa on ollut pioneeri tekoälypohjaisen maksamisen riskien- ja petostenhallinnassa jo vuodesta 1993 ja hionut innovaatioitaan kolme vuosikymmentä. Nämä tekoälyn edistysaskeleet muokkaavat älykästä, tehokasta ja saumatonta maksuekosysteemiä myös vuonna 2024. Samat trendit kehitystyön saralla voivat myös auttaa maksualaa mukautumaan digitaalisen kaupankäynnin nopeaan kehitykseen ja kuluttajakokemuksen muokkaamiseen. Päivittäiset digitaaliset kokemukset ovat kehittyneet personoiduiksi, intuitiivisiksi ja saumattomiksi, edistäen eri sukupolvien omaksumista ja tarjoten loppukäyttäjille laajemman valikoiman vaihtoehtoja.

Erityisesti nuoremmat sukupolvet, kuten sukupolvi Alpha (syntynyt 2010 – 2025), odottavat saumattomampaa maailmaa. Viimeisimmässä tutkimuksessamme[6] kuulimme yli 3 000 lapselta (8-14 vuotiaat) ympäri Eurooppaa heidän tulevaisuuden visioistaan ja odotuksistaan. Tutkimus paljasti, että tekoäly, digitaaliset kokemukset ja kestävä kehitys vaikuttavat merkittävästi Alpha-sukupolven käyttäytymiseen. He ovat erittäin tiiviisti verkkomaailmassa, mikä vaikuttaa heidän ymmärrykseensä taloudesta ja asenteisiinsa ansaitsemista kohtaan enemmän kuin missään muussa sukupolvessa.

Jos nämä datan vihjaamat odotukset toteutuvat, saattaa sukupolvi Alpha mullistaa tavan, jolla yritykset ja yhteisöt toimivat seuraavien viiden- kymmenen vuoden aikana. Yritysten on jatkettava oppimista, testaamista ja innovointia vastatakseen kasvaviin odotuksiin. Ne, jotka eivät pysy muutoksen tahdissa nyt, ottavat riskin jäädä jälkeen tulevaisuudessa.

 

 

[1] 30 years of AI and counting | Visa

[2] Visa Introduces AI-Powered Innovations for Smarter Payments | Visa

[3] What is tokenisation? | Visa Navigate

4 What’s the power of open data in enabling the future of payments? | Visa Navigate

Generative AI in payments (visa.com)

6 From robot avatars to AI-powered football boots: Gen Alpha share visions for the future (visa.com)

Tag: Payment trends