Vi gör världen bättre tillsammans

Vi använder vårt märkes styrka, vårt inflytande i branschen och vårt samlade budskap för att hjälpa till att framkalla positiva förändringar i de samhällen där vi arbetar och är bosatta.

Ansluter flera miljoner människor varje dag

Genom att förena fler än 4 miljarder kontoinnehavare med över 130 miljoner handlare, ~14 500 finansinstitut och myndigheter i fler än 200 länder och territorier,¹ bidrar vi till att öka jämlikheten för de som traditionellt sett har saknat tillgång till finanstjänster.

Teknikpartnersamarbeten som hjälper till att undanröja barriärer

Ny teknik hjälper fler människor att delta i dagens ekonomi. Det är därför som vi samarbetar med stora som små finansteknikleverantörer för att ta fram morgondagens digitala betallösningar.

Vårt uppdrag är att göra världen till en bättre plats

Vi åtar oss att arbeta för hållbara insatser, ansvarsfull verksamhet och jämställdhet på arbetsplatsen. Varje dag.

Anslut dig till ett team som tror på att göra skillnad runt om i världen.