Vi gör världen bättre tillsammans

Vi använder vårt märkes styrka, vårt inflytande i branschen och vårt samlade budskap för att hjälpa till att framkalla positiva förändringar i de samhällen där vi arbetar och är bosatta.

Ansluter flera miljoner människor varje dag

Genom att förena fler än 4 miljarder kontoinnehavare med över 100 miljoner handlare, ~15 000 finansinstitut och myndigheter i fler än 200 länder och territorier,¹ hjälper vi till att öka jämlikheten för dem som traditionellt sett har saknat finanstjänster.

Teknikpartnersamarbeten som hjälper till att undanröja barriärer

Ny teknik hjälper fler människor att delta i dagens ekonomi. Det är därför som vi samarbetar med stora som små finansteknikleverantörer för att ta fram morgondagens digitala betallösningar.

Anslut dig till ett team som tror på att göra skillnad runt om i världen.