Tillsammans kan vi göra mer för vår planet

Vår verksamhet är idag koldioxidneutral och vi har gått över till 100% förnybar elektricitet.¹ Nu arbetar vi gynna hållbar handel och, stötta akuta klimatåtgärder och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

20 000 människor, 100 % engagerade i hållbarhet

Vi arbetar för att minimera påverkan från våra kontor, datacenter och affärsverksamheter.¹

Väljer partner som delar våra hållbarhetsmål

Vi bygger in hållbarhet i våra partnerskap och initiativ genom allt från att möjliggöra hållbara betalkort och beräkna kunders koldioxidavtryck, en transaktion åt gången, till att göra det enklare att resa och använda kollektivtrafiken världen över.