Stark kundverifiering

Hur europeiska förordningar påverkar din affärsverksamhet

Vad är stark kundverifiering?

Icon depicting knowledge
Icon depicting possession
Icon depicting inherence

Vad innebär detta för företag?


Vad innebär detta för utgivare och inlösare?


Vem hjälper Visa?

Betala tryggt: hur du betalar spelar roll

Oavsett vad du betalar för, och var du än betalar - lokalt eller utomlands - betalar du säkert när du betalar med Visa.