shesnext8-800x450

Initiativet genomförs i samarbete med organisationen IFundWomen

IFundWomen är en internationell organisation som arbetar med finansiering och stöd till bolag ägda av kvinnor. Organisationen erbjuder tillgång till kapital, företagscoachning och ett brett nätverk av kvinnliga entreprenörer som bidrar till att sprida kunskap och stärka fler kvinnor på vägen mot att förverkliga sina visioner.

Woman in clothes shop
Team Visa photo shoot